ESMI

AVÍS LEGAL

Logo Carrosseries ESMI Besalú

POLITICA DE PRIVADESA

A través d’aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.
Per conèixer la nostra política de cookies, utilitzades per recollir informació dels usuaris, us
agraïm llegiu l’apartat Política de cookies de la nostra pàgina web.

Informació bàsica sobre protecció de dades
A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de CARROSSERIES ESMI, S.L.

Qui és el responsable del tractament?
Les dades de caràcter personal que es poguessin demanar directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de CARROSSERIES ESMI, S.L.

Com obtenim les vostres dades personals?
Recollim les vostres dades personals en diferents ocasions:
• Cada vegada que contacteu directament amb nosaltres, per exemple a través de l’apartat contacte o qualsevol altre apartat on ompliu un qüestionari de la web www.esmibesalu.cat, o a través de les línies d’atenció telefònica a clients, per sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.
• Quan vostè compra o contracta directament amb nosaltres un producte o servei.

Els productes i serveis de CARROSSERIES ESMI, S.L. així com les seves campanyes promocionals, estan dirigits i pensats majoritàriament per a adults. En aquest sentit, només recollirem i tractarem les vostres dades personals si vostè té, almenys, 16 anys. es reserva la possibilitat de fer verificacions de l’edat de les persones que li faciliten dades personals. Qualsevol dada d’un menor de 16 anys serà eliminada.
Us agrairíem que ens ajudéssiu a mantenir actualitzades les vostres dades personals informant-nos de qualsevol canvi en les vostres dades de contacte o les vostres preferències.

Quina informació podem obtenir sobre vostè?
A través dels diferents serveis i canals de contacte descrits en aquesta Política de Privadesa, es poden demanar els següents tipus de dades sobre vostè depenent de la seva relació amb el Responsable dl Tractament:
•Clients i usuaris: Dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic. Dades econòmiques: núm. de compte bancari / núm. de targeta de crèdit.
•Sol·licitants: Dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic. Dades acadèmiques i professionals. Estudis cursats i titulacions. Dades de l’ocupació i de la Seguretat Social. Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge de minusvalidesa.

Amb quines finalitats tractem les vostres dades personals?
Per la vostra condició d’usuari de la web, tractarem les dades personals que ens proporcioneu amb la finalitat d’atendre la consulta que ens heu efectuat i proporcionar-vos informació comercial de productes i serveis de l’empresa.
Per la vostra condició de client tractarem les vostres dades per prestar-vos el servei sol·licitat i la gestió administrativa i comercial de la nostra cartera de clients.
Per la seva condició de sol·licitant, les dades proporcionades seran tractades únicament per als processos de selecció de personal presents o futurs realitzats per l’empresa.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Usuari: RGPD Article 6.1.a) consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
Client: RGPD Article 6.1. b) el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part, o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
RGPD Article 6.1.a) consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics
Sol·licitants: RGPD Article 6.1.c) el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Per a les altres activitats de tractament que puguin no aparèixer en aquesta política de privadesa, preguem contacteu amb el Responsable del Tractament per demanar més informació.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts a la normativa d’arxius i documentació.

A qui comunicarem les vostres dades?
Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions a organitzacions directament relacionades amb el responsable (Assessoria Fiscal, laboral i Comptable. Entitats financeres. Agència Estatal d’Administració Tributària. Empreses de formació Entitat a qui s’encomane la gestió en matèria de riscos laborals Institut Nacional de la Seguretat Social Tresoreria General de la
Seguretat Social. Organitzacions sindicals. Empreses encarregades de màrqueting i publicitat.
Empreses de Selecció de personal). Forces i cossos de seguretat de l’Estat, òrgans judicials, Ministeri Fiscal.
Encara que en les transmissions de dades a través d’internet o des d’una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, ens esforcem al màxim a mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental necessàries per garantir la protecció de la vostra informació d’acord amb les exigències aplicables en matèria de protecció de dades.
Totes les vostres dades es guarden en servidors segurs (o còpies físiques segures) de la nostra propietat o els nostres encarregats del tractament, i per accedir-hi i utilitzar-los s’apliquen els nostres criteris i polítiques de seguretat (o altres equivalents dels nostres encarregats de tractament).

Realitzem Transferències internacionals de dades?
CARROSSERIES ESMI, S.L. no té previstes les transferències internacionals de dades.

Com mantenim protegides les vostres dades?
Per garantir la protecció i mantenir la seguretat, integritat i disponibilitat de les vostres dades, utilitzem diverses mesures de seguretat.
Encara que a les transmissions de dades a través d’internet o des d’una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, tant nosaltres com els nostres encarregats del tractament, dediquem els màxims esforços per mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental amb les quals garantir la protecció de les vostres dades d’acord amb les exigències legals aplicables en aquesta matèria. Entre les mesures que utilitzem s’inclouen les següents:
•limitar l’accés a les vostres dades únicament a aquelles persones que hagin de conèixer-les en atenció a les tasques que realitzen;
•com a regla general transferir en format xifrat les dades recollides;
•emmagatzemar les dades més sensibles (com les dades bancàries) només en format xifrat;
•instal·lar sistemes de protecció perimetral de les infraestructures informàtiques (firewalls) per impedir accessos no autoritzats, per exemple hackers, i
•monitoritzar habitualment els accessos als sistemes informàtics per detectar i aturar qualsevol ús indegut de les dades de caràcter personal.
En aquells casos en què us haguem facilitat (o heu triat) una contrasenya que us permeti accedir a determinades parts de les nostres webs o de qualsevol altre portal, aplicació o servei sota el nostre control, sou responsable de mantenir-la en secret i de complir tots els altres procediments de seguretat que us notifiquem. No podreu compartir la vostra contrasenya amb ningú.

Quins drets poden exercir els interessats?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que duen a terme per CARROSSERIES ESMI, S.L.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, i a retirar el consentiment prestat, davant CARROSSERIES ESMI, S.L.. B55205082. Ctra. de Girona s/n. – 17850 – BESALÚ – GIRONA. O bé dirigir un email a esther@carroceriasesmi.com, indicant a l’assumpte «Protecció de dades».
A més, l’interessat pot adreçar-se a l’autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Apartat CONTACTE de la pàgina web

Informació bàsica sobre protecció de dades personals.

Responsable dels tractaments: CARROSSERIES ESMI, S.L.
Finalitats: atendre les qüestions que ens plantege i fer-ne seguiment.
Drets: Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament en la forma que detalla a la informació addicional i detallada sobre protecció de dades recollida al nostre web.

AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

Nom empresa i Raó social: CARROSSERIES ESMI, S.L.
NIF: B55205082
Adreça: Ctra. de Girona s/n. – 17850 – BESALU – GIRONA
Telèfon: 972590159
Email: esther@esmibesalu.cat
Reg. Mercantil de Girona Tom 2977 Llibre 0 Foli 133 Secció 8 Full GI 57102 Insc. 1a data 2/06/2014

FINALITAT DE LA PÀGINA WEB

La finalitat d’aquest lloc web és donar a conèixer els productes i serveis oferts per CARROSSERIES ESMI, S.L. i establir vies de contacte per obtenir informació addicional.
Aquest avís legal (d’ara endavant, l’Avís Legal) regula l’ús del lloc web:
https://www.esmibesalu.cat

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre CARROSSERIES ESMI, S.L. i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb CARROSSERIES ESMI, S.L. o qualsevol de les seves delegacions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el disseny gràfic i els codis són titularitat de CARROSSERIES ESMI, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, llevat del consentiment per escrit de CARROSSERIES ESMI , S.L.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

CARROSSERIES ESMI, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

CARROSSERIES ESMI, S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per «links» o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de CARROSSERIES ESMI, S.L. . La presència de links o enllaços a les pàgines web de CARROSSERIES ESMI, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

POLITICA DE COOKIES

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Conformi amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), en relació amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, General de Protecció de Dades (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), és obligat obtenir el consentiment exprés de l’usuari de totes les pàgines web que usen cookies prescindibles, abans que aquest navegui per elles.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies i altres tecnologies similars com ara local shared objects, flash cookies o píxels, són eines emprades pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per oferir un correcte funcionament del lloc.
Mitjançant l’ús daquests dispositius es permet al servidor web recordar algunes dades concernents a l’usuari, com les seves preferències per a la visualització de les pàgines d’aquest servidor, nom i contrasenya, productes que més li interessen, etc.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXCEPTUADES

Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les cookies d’analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament sol·licitats per l’usuari.

TIPUS DE COOKIES
SEGONS LA FINALITAT
• Cookies tècniques i funcionals: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi.
• Cookies analítiques: són aquelles que permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web a què estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per introduir millores a funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
• Cookies publicitàries: són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.
• Cookies de publicitat comportamental: recullen informació sobre les preferències i eleccions personals de l’usuari (retargeting) per permetre la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat.
• Cookies socials: són establertes per les plataformes de xarxes socials en els serveis per permetre compartir contingut amb els seus amics i xarxes. Les plataformes de mitjans socials tenen la capacitat de rastrejar la seva activitat en línia fora dels serveis. Això pot afectar el contingut i els missatges que veieu en altres serveis que visiteu.
• Cookies d’afiliats: permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb què el lloc web estableix un contracte d’afiliació (empreses d’afiliació).
• Cookies de seguretat: emmagatzemen informació xifrada per evitar que les dades guardades hi siguin vulnerables a atacs maliciosos de tercers.
SEGONS LA PROPIETAT
• Cookies pròpies: són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
• Cookies de tercers: són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

SEGONS EL TERMINI DE CONSERVACIÓ
• Cookies de sessió: són un tipus de cookies dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.
• Cookies persistents: són un tipus de cookies en què les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
CARROSSERIES ESMI, SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per el que se li facilita la següent informació del tractament:
Fins del tractament: segons s’especifica a l’apartat de cookies que s’utilitzen en aquest lloc web.
Legitimació del tractament: excepte en els casos en què sigui necessari per a la navegació per la web, per consentiment de l’interessat (art. 6.1 GDPR).

Criteris de conservació de les dades: segons s’especifica a l’apartat de cookies utilitzades a la web.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte en cookies propietat de tercers o per obligació legal.
Drets que assisteixen a l’interessat:
– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. – Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, i de limitació o oposició al tractament. – Dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
CARROSSERIES ESMI, SL. Ctra. de Girona, s/n. 17850 Besalú (Girona). E-mail: esther@esmibesalu.cat

COOKIES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB COOKIES CONTROLADES PER L’EDITOR

No s’instal·len cookies controlades per l’editor
COOKIES DE TERCERS
Els serveis de tercers són aliens al control de l’editor. Els proveïdors poden modificar en tot moment les condicions de servei, finalitat i utilització de les cookies, etc.
Proveïdors externs d’aquest lloc web: No s’instal·len cookies controlades per tercers
PANELL DE CONFIGURACIÓ DE COOKIES
Des d’aquest panell podreu configurar les cookies que el lloc web pot instal·lar al vostre navegador, excepte les cookies tècniques o funcionals que són necessàries per a la navegació i la utilització de les diferents opcions o serveis que s’ofereixen.
Panell de cookies

COM GESTIONAR LES COOKIES DES DEL NAVEGADOR
Eliminar les cookies del dispositiu
Les cookies que ja estan en un dispositiu es poden eliminar esborrant l’historial del navegador, de manera que se suprimeixen les cookies de tots els llocs web visitats. No obstant això, també podeu perdre part de la informació desada (per exemple, les dades d’inici de sessió o les preferències de lloc web).
Gestionar les cookies específiques del lloc
Per tenir un control més precís de les cookies específiques de cada lloc, els usuaris poden ajustar la seva configuració de privadesa i cookies al navegador.
Bloquejar les cookies
Encara que la majoria dels navegadors moderns es poden configurar per evitar que s’instal·lin cookies als dispositius, això pot obligar a l’ajustament manual de determinades preferències cada vegada que es visiti un lloc o pàgina. A més, alguns serveis i característiques poden no funcionar correctament (per exemple, els inicis de sessió amb perfil).

COM ELIMINAR LES COOKIES DELS NAVEGADORS MÉS COMUNS
Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca
Edge: https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Firefox: https://www.mozilla.org/ca-ES/privacy/websites/#cookies
Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData